Corette v Hahlweg

                                        

Schnauzer
Pepper Salt
Female
Born:  14.08.1974
Tatoo:    
SHSB 246167
Titles: INT CH,CHClub.
Breeder: R. & V. Rothe
Owner: R. & V. Rothe
Mail:
Web:

                                                                    

 Siblings Offspring
   
   

                                                       Pedigree

 

 

 

Adrian v Hahlweg

 

Lux v Mirako

Tell v Hahlweg

Artula Baltasar v Gurlin

Inki v Hahlweg

Demi v. Grafenfels

Wecker v.Goegg

Cilli v. Grafenfels

 

Inki v Hahlweg

 

Fuchtel v d Rhonperle

 

Sieg v d Ludwigshohe

Elve v. Rhönperle

 Flicka v Hahlweg

Jupp v d Bundeshohle

Pfeffer Von Volken  

 

 

 

Thisbe v Hahlweg

 

 

 

Artula Baltasar v Gurlin

Andy v d Munteren Gesellen  

Joschi v d Munteren Gesellen

Kecke v d Munteren Gesellen

Beauty v d Munteren Gesellen Echo v d Munteren Gesellen
Joscha v d Munteren Gesellen

 

Inki v Hahlweg

Fuchtel v d Rhonperle

Sieg v d Ludwigshohe

Elve v. Rhönperle

Flicka v Hahlweg

Jupp v d Bundeshohle

Pfeffer Von Volken  

 

 

                                                                    Home