Don Juan v Krumchen   

                                                 

Schnauzer
Pepper Salt
Male
Born:  27.03.1987
Tatoo:    
WF 981925
Titles: CH USA.
Breeder:
Owner: Crumb
Mail:  
Web:

                                                                    

 Siblings Offspring
Gaudeamus Eros
   

                                                       Pedigree

 

 

 

Baldvin,s Allexus Gaby v Holz

 

Asgard Challenger of Tsunami

Tsunami Powerhouse

Katahdin Corsair

Tsunami Sakesalive

Brinklo Black Eyed Susan

Allex v Freudenberg

Katahdin Clove

 

Caprise v Holz

Allex v Freudenberg Uhlan Guidon
Kessi v Hahlweg
Toxi v Hahlweg   Artula Baltasar v Gurlin 
Inki v Hahlweg

 

 

 

Ena v Holz

 

Baron St Dareyil v Holz

Lawandas Andante  Katahdin Meteor
Amsel v Freudenberg
Toxi v Hahlweg   Artula Baltasar v Gurlin 
Inki v Hahlweg

 

Toxi v Hahlweg  

Artula Baltasar v Gurlin 

Andy v d Munteren Gesellen  
Beauty v d Munteren Gesellen
Inki v Hahlweg Fuchtel v d Rhonperle

Flicka v Hahlweg

 

 

                                                                    Home