Zorro Dark

Schnauzer
Pepper Salt
Male
Born:  29.10.1985
Tatoo:    
Titles:
Breeder: Djakonov (Russia)
Owner:
Mail:
Web:

                                                                    

 Siblings Offspring
  Tsolli Max Linzh  
   

                                                       Pedigree

 

 

 

Indira,s Abra Kadabra

 

Orkan v Hahlweg

Adrian v Hahlweg

Lux v Mirako

Inki v Hahlweg

Thisbe v Hahlweg

Artula Baltasar v Gurlin

Inki v Hahlweg

 

Barthausen,s Ira-Indira     

Stall Hagebys Balthasar

 

Curbit,s Bakkhus

Stall Hagebys Nikita

Halla v Hahlweg

 

Boris v Sturmhof

Mimi v Hahlweg

 

 

 

Arka Zehosh

 

Fram z Hofjaru

Andy z Jestedskych Luhu

Jefrey Modry Snih

Girl Modry Snih

Kora Tonvery

Jeffrey Modry Snih

Afrodite Tonvery

 

Chezie z Kruty Gory

Grit z Nedoshinskeho Haje

?

?

Dessi z Bo Do

?

?

 

 

                                                                    Home